HLEDÁTE PRO SVÉ DÍTĚ PROSTOR, KDE SE CÍTÍ JAKO DOMA A OBJEVUJE SVOU PŘIROZENOST A TALENTY?

Představte si sebevědomé dítě, které vnímá své potřeby,
dokáže se samo rozhodnout a vybrat si, umí se postarat o sebe
a své okolí, učí se vlastním prožitkem a zkušenostmi
a ne prostřednictvím teorií a slov... VÍTEJTE V YOU&ME!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se kdykoliv během září podívat se svým dítkem na hodinu zdarma. Nasajete atmosféru a za chvíli máte jasno. K dispozici jsou standardně úterky 16:15 - 17:45, ale po domluvě vám sjednáme individuální termín. Stačí kliknout na tlačítko...

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI A LESNÍ ŠKOLKA
Praha 10 - Strašnice

V You&Me se děti učí a poznávají svět s lehkostí, podle svého tempa, s respektem ke svým potřebám a okolí. S láskou a otevřeností podporujeme jejich samostatnost a vnitřní motivaci, vytváříme bezpečný prostor pro jejich radostný růst a nacházení vlastní cesty. Následujeme principy Marie Montessori a lesní pedagogiky a náš přístup k dětem i k sobě stavíme na základě pozorování a kreativity přítomné chvíle, za kterými stojí mnoho hodin studia, příprav, praktických zkušeností a spolupráce.

Věříme, že dítě, které může být ve svém rytmu a síle, v nerušeném proudu tvořivosti a objevování sebe i světa, které není obětí situace, ale tvůrcem, je vášnivým přispěvatelem svých darů a talentů k rozkvětu celku, lídrem samo sobě, a inspirací pro druhé.

Těší nás, že je můžeme potkávat každý den.

VYTVÁŘÍME PRO DĚTI INSPIRATIVNÍ PROSTOR NAPLNĚNÝ PŘIJETÍM, PARTNERSTVÍM, KLIDEM, HUMOREM A LÁSKOU.

CO DĚTI ZAŽÍVAJÍ V YOU&ME?

PODÍVEJTE SE, JAKÉ TO U NÁS JE

Podporujeme děti, aby byly samy sebou. Když mají naplněné své potřeby, cítí se v bezpečí a přijaté, když mohou plynout ve svém rytmu a mají možnost samostatně o sebe i okolí pečovat, rozvíjejí se přirozeně jejich silné stránky, soustředí se na to, co je baví a tento reálný prožitek pak mohou nekonečně násobit každý den.

SPOJUJEME MONTESSORI UVNITŘ
A LESNÍ PEDAGOGIKU VENKU

MONTESSORI PEDAGOGIKA

Děti se prostřednictvím všech smyslů, svým vlastním tempem, s pomocí didaktických pomůcek a prvků Montessori pedagogiky, učí respektovat a pečovat o sebe sama a druhé, spontánně se seznamují s okolním světem a přírodními zákonitostmi, praktickým životem, matematikou, jazyky a dalšími vědami. Upevňuje se jejich samostatnost, sebejistota a přirozená tvořivost.

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Marie Montessori

LES JE JEDNO VELKÉ HŘIŠTĚ
A PŘÍRODA JE MOUDRÁ UČITELKA

LESNÍ PEDAGOGIKA

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka - trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. Přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

Venku, v přírodě, žije opravdovost,  inspirace i fantazie." 

                                                                                                 Zuzana Lumeen

KAŽDÝ DEN SPOLU
MLUVÍME ČESKY I ANGLICKY

ANGLIČTINA ODMALIČKA

Jednou z nejjednodušších cest, jak se efektivně naučit cizí jazyk, je začít s ním v ranném dětství, kdy si ho dítě osvojuje stejně jako svůj mateřský.

TVOŘIVÉ, POHYBOVÉ A VZDĚLÁVACÍ DÍLNY

V rámci dne si děti kromě Montessori oblastí, pohybu venku a angličtiny užívají i další aktivity, které podporují jejich tvořivost, vnímání sebe sama, objevování světa kolem a touhu poznávat dál.

Výtvarné tvoření
Výtvarné tvoření

arteterapie, kreslení a malování, modelování, keramika

Muzika
Muzika

zpěv, hudební nauka, orffovy nástroje, piáno, flétna, pohyb

Jóga
Jóga

ásány pro nejmenší hravě uvnitř i venku

Vaření
Vaření

alchymie v kuchyni: vaření, pečení...a hlavně ochutnávání:-)

Dětské prezentace
Dětské prezentace

každý má prostor projevit se v tom, co ho baví a zajímá

Téma měsíce
Téma měsíce

v různých oblastech poznáváme souvislosti do hloubky

Tvořivá zahrada
Tvořivá zahrada

pohyb, tvoření, hry a péče o zahrádku

Ekologická výchova
Ekologická výchova

každodenní praxe, spolupráce s Toulcový dvorem

Exkurze a výlety
Exkurze a výlety

do divadla, na výstavu, do solné jeskyně, na farmu, atd.

CO SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME

Odolnost a samostatnost

fyzická i psychická odolnost a nezávislost, práce s chybou

Tvořivost a přirozenost

hravý a kreativní přístup, vnímání těla a jeho dovedností

Péče a spolupráce

úcta k sobě, k druhým a okolnímu světu

Talent a potenciál

objevování a upevňování silných stránek

Souvislosti a poznávání

všemi smysly, od konkrétního k abstraktnímu, prožitkově, s chutí

Pozorování a vedení

inspirace a učení se příkladem, rozlišování a umění se rozhodnout a vést sám sebe

PODÍVEJTE SE NA PŘÍBĚHY A ZKUŠENOSTI RODIČŮ A DĚTÍ Z YOU & ME

Děti jsou naše zrcadla a díky vám, rodiče, kteří se do nich umíte podívat, nasloucháte a podporujete je v tom, kdo jsou. Dítě, které má prostor projevovat se autenticky, je šťastné a proměňuje nejen svou rodinu, ale i svět kolem sebe.

...A DALŠÍ PŘÍBĚHY Z YOU&ME

Vzpomínám, že mi trvalo asi 10 minut, rozhodnout se, že dám svou, tehdy dvouletou dceru, do této školky. Nadchla mě atmosféra, skvělí lidé, jejichž entuziasmus, nadšení a láska k dětem, která je prostě všudypřítomná. Lea sem chodila moc ráda. A mě fascinoval klid, který vládl celým prostorem. To, že i z obyčejné cesty na výlet měly děti připravenou „bojovku“, z čekání na autobus nadšení nad objevenými čísly „1-7-7“ a z času tráveného na zahradě zážitek, jak „Dáda vytahuje mrkvičku z hlíny“. Lea ze školky pokaždé přišla s novým objevem, novou znalostí a nadšením. Ta naprostá jistota, že tady nikdo děcku neřekne žádné NESMÍŠ, MUSÍŠ, COS TO ZASE UDĚLAL nebo nedej bože na ně zvýšil hlas pro usnadnění vlastního pohodlí. Dětem tady to nadšení z celého dne prostě koukalo z očí. Na toto vše a mnoho mnoho dalšího budeme vždy s láskou a obdivem vzpomínat. Nedokážu si představit pro dítě lepší start do dětské společnosti a vlastní samostatnosti.

Luciedcera Lea (3,5 roku)

V You&Me jsme s Jeníčkem už třetím rokem. Začínali jsme s ním, tehdy ročním, s angličtinou Helen Doron v kursu pro miminka. Pak začal chodit i do dalšího programu - školky Montessori - a za pár měsíců se k němu jistě připojí i Mařenka. Pro nás je velmi důležité, aby se naše děti cítily dobře, když jsou mimo domov, a tady vím, že jsou ( tedy zatím Jeníček). Vzhledem k tomu, že jsem původně učitelka pro MŠ, tak vím, jaký způsob vedení dětí ve školkách je - neříkám, že špatný, ale jiný. My jsem vybrali tento a nelitujeme.

Marieděti Jeníček (4 roky) a Mařenka (2 roky)

V programech školky You&Me vnímám bezpečné prostředí pro rozvoj dětí, individuální a laskavý přístup učitelů. Angličtina metodou Helen Doron je hravá a zábavná, nenásilná metoda, kterou se děti vlastně „učí samy“. Ve školce je kladen důraz i na učení vycházet s druhými, respektovat řád a přitom zůstat sám sebou a svobodně se rozvíjet. Oblasti rozvoje montessori tvořivě podněcují kritické myšlení, jazykové vyjadřování, hudební a výtvarné projevy i zdravý pohyb.

Katkamaminka dvou dětí (6 let, 2 roky)

DÁVÁME DĚTEM PROSTOR
OBJEVOVAT SVÉ OPRAVDOVÉ JÁ

Trilobití výprava aneb jak jsme se stali skutečnými paleontology

Na tuhle výpravu jsem se opravdu těšila. Vlastně od momentu, kdy jsme ji na podzim v Triloparku…

Celý článek

Divadlo o "Nejlokomotivovatější lokomotivě"

V budově hlavního nádraží v Praze se ukrývá útulné a trochu improvizované divadlo s názvem ProDivadlo. Představení…

Celý článek

Výstava animačního studia Pixar

Ten den měla Angelína narozeniny a pár dní před tím za mnou přišla s otázkou, zda by…

Celý článek

KDO JSME

Jsme rodiče a průvodci v dětských skupinách, už deset let se věnujeme dětem a rodičům v You&Me. Milujeme život a přírodu a děti jsou pro nás velkou inspirací. Spojuje nás smysl pro humor, chuť si spolu hrát a tvořit bezpečný, klidný a inspirativní prostor, v němž má každý své místo a může s radostí růst.

12x PROČ SI VYBRAT YOU&ME?

 • 1
  10 let zkušeností
 • 2
  Různorodý program s individuálním přístupem pro děti do 14 let
 • 3
  Spojení Montessori a lesní pedagogiky
 • 4
  Podpora vnitřní motivace dítěte, jeho přirozenosti a silných stránek
 • 5
  Specializace na angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu, pohyb v přírodě
 • 6
  Lektoři s kreativním, partnerským a individuálním přístupem ke každému dítěti
 • 7
  Rodilí mluvčí: čeština a angličtina, přirozené dvojjazyčné prostředí
 • 8
  Rodinná atmosféra a úzká spolupráce s rodiči, konzultace pro děti i rodiče
 • 9
  Láskyplné a inspirativní prostředí uvnitř i venku
 • 10
  Zázemí ve Strašnicích, lesní program v Říčanech a další výpravy po přírodě
 • 11
  Pobyty a dílny pro rodiče a děti v přírodě i ve městě
 • 12
  Zdravé stravování, které chutná

BONUS PRO RODIČE!
SDÍLENÁ KANCELÁŘ PŘÍMO V YOU&ME

Potřebujete v klidu pracovat a nechcete ztrácet čas v zácpách?
Můžete využívat naši sdílenou kancelář, kde najdete pracovní místo, wifi, kávu i čaj:-)

RODINNÁ ŠKOLKA, KDE DĚTI ROSTOU S RADOSTÍ 

Přijďte se podívat na vlastní oči.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ÚTERÝ 16.15-17.45*

v Klubu Montessori

* Pokud plánujete přijít, dejte nám prosím dopředu vědět, abychom se na vás mohli těšit.

MÁTE  OTÁZKY?
POTKEJME SE SPOLU...

...a můžeme si popovídat o všem, co vás zajímá o nás, aktivitách a přístupu k dětem v You&Me. Setkání může proběhnout osobně u nás, přes skype či telefon. Těším se na vás!

Zuzana Lumeen
zakladatelka You&Me

CENÍK ŠKOLKOVNÉHO

2 dny - 6900 Kč/měsíc
3 dny - 9900 Kč/měsíc
4 dny - 13900 Kč/měsíc
5 dní - 14900 Kč/měsíc

• Cena zahrnuje angličtinu a veškeré tvořivé, pohybové a vzdělávací dílny uvedené výše.

Zároveň nabízíme i další HUDEBNÍ A KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI

• Cena nezahrnuje stravování.

Rádi se potkáme s rodinami, které touží jít podobným směrem a chtějí zapojit tvoření společenství do svého každodenního života. Spolupráce s rodiči je nejen pro nás,
ale především pro děti velmi důležitá.