PROVOZUJEME DĚTSKOU SKUPINU S DOTACÍ EU

Název projektu: Dětská skupina Mariam Praha 2020-2022
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016958
Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 až 28. 2. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_103 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. Praha. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 10 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 17 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.