PODMÍNKY VÝUKY

You&Me

1. Výuka v prostorách centra You&Me (Vilová 3, Praha 10).

2. Během státních svátků, letních a vánočních prázdnin se výuka nekoná.

3. V případě absence na straně studenta nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení příspěvku ani náhradní termín docházky.

4. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně učitele, bude v plné míře nahrazena. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele a ve stejném čase.

5. Student / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení Centra You&Me.

6. Student / zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí, pořádaných Centrem You&Me. V případě nesouhlasu s uveřejněním informuje student / zákonný zástupce personál You&Me před zahájením kurzu.

7. Zájemce o výuku uzavřením přihlášky souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními údaji dle těchto zásad.