ZÁSADY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

You&Me

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE

Znáte mě jako Zuzanu Humplovou, IČ 70042438, se sídlem na Praze 3, Žižkov, Blahoslavova 227/2. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním pomáhají.

KONTAKT

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle +420 603 47 67 47 nebo na e-mail: info@you-me.cz

PROHLÁŠENÍ

ProhlašujI, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: zpracovávám a budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu (oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu), plním dle článku 13 GDPR informační povinnost, umožním vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OÚ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů:

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, č. OP, RČ potřebuji pro plnění smluv pro účast na kurzech, on-line přístupy do el. systémů, dodání zboží atd.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají. 
  Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete zasílání newsletterů ukončit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat tím, že mi napíšete na výše uvedenou adresu.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OÚ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které jsou v aktuální době dostupné. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Osobní údaje budu uchovávat maximálně 10 let od okamžiku, kdy již zde nebude účel, pro který bych je uchovávala, pokud mi zákon nenařizuje delší lhůtu.

PŘEDÁNÍ OÚ TŘETÍM STRANÁM

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já, a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. a jejich platformy SmartEmailing, MioWeb, FAPI
 • Aperus, s.r.o. a jejich systém Webooker pro správu docházky vašich dětí
 • SPOFIN, s.r.o., účetní
 • Facebook
 • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při jejich výběru klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vzhledem k tomu, že své aktivity provozuji jak na fyzickou osobu, tak pod hlavičkou MARIAM, z. s. (IČ 22827986, se sídlem Praha 3, Žižkov, Blahoslavova 227/2), mohu předat vaše osobní údaje také tomuto spolku. Stejně tak kdybych se rozhodla založit s.r.o., jehož bych byla 100% vlastníkem, mohu předat vaše osobní údaje tomuto s.r.o. Důležité je vědět, že pro vás by se v takovém případě prakticky nic neměnilo - informace budete ode mě dostávat vždy jen jednou 😉 Máte však právo vědět, kdo formálně vaše údaje používá.  

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EU

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OÚ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@you-me.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 1 měsíc, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 1 měsíc.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo 😉 V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a musím evidovat některé doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Ujišťuji vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018