HLEDÁTE PRO SVÉ DÍTĚ PROSTOR, KDE SE CÍTÍ JAKO DOMA A OBJEVUJE SVOU PŘIROZENOST A TALENTY?

Představte si sebevědomé dítě, které vnímá své potřeby,
dokáže se samo rozhodnout a vybrat si, umí se postarat o sebe
a své okolí, učí se vlastním prožitkem a zkušenostmi
a ne prostřednictvím teorií a slov... VÍTEJTE V YOU&ME!

VE ŠKOLCE JAKO DOMA?

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A ZAŽÍT TO.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KAŽDÉ ÚTERÝ 16.15-17.45*

* Pokud plánujete přijít, dejte nám prosím dopředu vědět, abychom se na vás mohli těšit.

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI A LESNÍ ŠKOLKA
Praha 10 - Strašnice

V You&Me se děti učí a poznávají svět s lehkostí, podle svého tempa, s respektem ke svým potřebám a okolí. S láskou a otevřeností podporujeme jejich samostatnost a vnitřní motivaci, vytváříme bezpečný prostor pro jejich radostný růst a nacházení vlastní cesty. Následujeme principy Marie Montessori a lesní pedagogiky a náš přístup k dětem i k sobě stavíme na základě pozorování a kreativity přítomné chvíle, za kterými stojí mnoho hodin studia, příprav, praktických zkušeností a spolupráce.

Věříme, že dítě, které může být ve svém rytmu a síle, v nerušeném proudu tvořivosti a objevování sebe i světa, které není obětí situace, ale tvůrcem, je vášnivým přispěvatelem svých darů a talentů k rozkvětu celku, lídrem samo sobě, a inspirací pro druhé.

Těší nás, že je můžeme potkávat každý den.

VYTVÁŘÍME PRO DĚTI INSPIRATIVNÍ PROSTOR NAPLNĚNÝ PŘIJETÍM, PARTNERSTVÍM, KLIDEM, HUMOREM A LÁSKOU.

CO DĚTI ZAŽÍVAJÍ V YOU&ME?

PODÍVEJTE SE, JAKÉ TO U NÁS JE

Podporujeme děti, aby byly samy sebou. Když mají naplněné své potřeby, cítí se v bezpečí a přijaté, když mohou plynout ve svém rytmu a mají možnost samostatně o sebe i okolí pečovat, rozvíjejí se přirozeně jejich silné stránky, soustředí se na to, co je baví a tento reálný prožitek pak mohou nekonečně násobit každý den.

SPOJUJEME MONTESSORI UVNITŘ
A LESNÍ PEDAGOGIKU VENKU

MONTESSORI PEDAGOGIKA

Děti se prostřednictvím všech smyslů, svým vlastním tempem, s pomocí didaktických pomůcek a prvků Montessori pedagogiky, učí respektovat a pečovat o sebe sama a druhé, spontánně se seznamují s okolním světem a přírodními zákonitostmi, praktickým životem, matematikou, jazyky a dalšími vědami. Upevňuje se jejich samostatnost, sebejistota a přirozená tvořivost.

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Marie Montessori

LES JE JEDNO VELKÉ HŘIŠTĚ
A PŘÍRODA JE MOUDRÁ UČITELKA

LESNÍ PEDAGOGIKA

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka - trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. Přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

Venku, v přírodě, žije opravdovost,  inspirace i fantazie.\" 

                                                                                                 Zuzana Lumeen

KAŽDÝ DEN SPOLU
MLUVÍME ČESKY I ANGLICKY

ANGLIČTINA ODMALIČKA

Jednou z nejjednodušších cest, jak se efektivně naučit cizí jazyk, je začít s ním v ranném dětství, kdy si ho dítě osvojuje stejně jako svůj mateřský.

TVOŘIVÉ, POHYBOVÉ A VZDĚLÁVACÍ DÍLNY

V rámci dne si děti kromě Montessori oblastí, pohybu venku a angličtiny užívají i další aktivity, které podporují jejich tvořivost, vnímání sebe sama, objevování světa kolem a touhu poznávat dál.

Výtvarné tvoření

arteterapie, kreslení a malování, modelování, keramika

Muzika

zpěv, hudební nauka, orffovy nástroje, piáno, flétna, pohyb

Jóga

ásány pro nejmenší hravě uvnitř i venku

Vaření

alchymie v kuchyni: vaření, pečení...a hlavně ochutnávání:-)

Dětské prezentace

každý má prostor projevit se v tom, co ho baví a zajímá

Téma měsíce

v různých oblastech poznáváme souvislosti do hloubky

Tvořivá zahrada

pohyb, tvoření, hry a péče o zahrádku

Ekologická výchova

každodenní praxe, spolupráce s Toulcový dvorem

Exkurze a výlety

do divadla, na výstavu, do solné jeskyně, na farmu, atd.

CO SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME

Odolnost a samostatnost

fyzická i psychická odolnost a nezávislost, práce s chybou

Tvořivost a přirozenost

hravý a kreativní přístup, vnímání těla a jeho dovedností

Péče a spolupráce

úcta k sobě, k druhým a okolnímu světu

Talent a potenciál

objevování a upevňování silných stránek

Souvislosti a poznávání

všemi smysly, od konkrétního k abstraktnímu, prožitkově, s chutí

Pozorování a vedení

inspirace a učení se příkladem, rozlišování a umění se rozhodnout a vést sám sebe

PODÍVEJTE SE NA PŘÍBĚHY A ZKUŠENOSTI RODIČŮ A DĚTÍ Z YOU & ME

Děti jsou naše zrcadla a díky vám, rodiče, kteří se do nich umíte podívat, nasloucháte a podporujete je v tom, kdo jsou. Dítě, které má prostor projevovat se autenticky, je šťastné a proměňuje nejen svou rodinu, ale i svět kolem sebe.

...A DALŠÍ PŘÍBĚHY Z YOU&ME

Vzpomínám, že mi trvalo asi 10 minut, rozhodnout se, že dám svou, tehdy dvouletou dceru, do této školky. Nadchla mě atmosféra, skvělí lidé, jejichž entuziasmus, nadšení a láska k dětem, která je prostě všudypřítomná. Lea sem chodila moc ráda. A mě fascinoval klid, který vládl celým prostorem. To, že i z obyčejné cesty na výlet měly děti připravenou „bojovku“, z čekání na autobus nadšení nad objevenými čísly „1-7-7“ a z času tráveného na zahradě zážitek, jak „Dáda vytahuje mrkvičku z hlíny“. Lea ze školky pokaždé přišla s novým objevem, novou znalostí a nadšením. Ta naprostá jistota, že tady nikdo děcku neřekne žádné NESMÍŠ, MUSÍŠ, COS TO ZASE UDĚLAL nebo nedej bože na ně zvýšil hlas pro usnadnění vlastního pohodlí. Dětem tady to nadšení z celého dne prostě koukalo z očí. Na toto vše a mnoho mnoho dalšího budeme vždy s láskou a obdivem vzpomínat. Nedokážu si představit pro dítě lepší start do dětské společnosti a vlastní samostatnosti.
Luciedcera Lea (3,5 roku)
V You&Me jsme s Jeníčkem už třetím rokem. Začínali jsme s ním, tehdy ročním, s angličtinou Helen Doron v kursu pro miminka. Pak začal chodit i do dalšího programu - školky Montessori - a za pár měsíců se k němu jistě připojí i Mařenka. Pro nás je velmi důležité, aby se naše děti cítily dobře, když jsou mimo domov, a tady vím, že jsou ( tedy zatím Jeníček). Vzhledem k tomu, že jsem původně učitelka pro MŠ, tak vím, jaký způsob vedení dětí ve školkách je - neříkám, že špatný, ale jiný. My jsem vybrali tento a nelitujeme.
Marieděti Jeníček (4 roky) a Mařenka (2 roky)
V programech školky You&Me vnímám bezpečné prostředí pro rozvoj dětí, individuální a laskavý přístup učitelů. Angličtina metodou Helen Doron je hravá a zábavná, nenásilná metoda, kterou se děti vlastně „učí samy“. Ve školce je kladen důraz i na učení vycházet s druhými, respektovat řád a přitom zůstat sám sebou a svobodně se rozvíjet. Oblasti rozvoje montessori tvořivě podněcují kritické myšlení, jazykové vyjadřování, hudební a výtvarné projevy i zdravý pohyb.
Katkamaminka dvou dětí (6 let, 2 roky)

DÁVÁME DĚTEM PROSTOR
OBJEVOVAT SVÉ OPRAVDOVÉ JÁ

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

KDO JSME

Jsme rodiče a průvodci v dětských skupinách, už deset let se věnujeme dětem a rodičům v You&Me. Milujeme život a přírodu a děti jsou pro nás velkou inspirací. Spojuje nás smysl pro humor, chuť si spolu hrát a tvořit bezpečný, klidný a inspirativní prostor, v němž má každý své místo a může s radostí růst.

12x PROČ SI VYBRAT YOU&ME?

 • 1
  15 let zkušeností
 • 2
  Různorodý program s individuálním přístupem pro děti do 14 let
 • 3
  Spojení Montessori a lesní pedagogiky
 • 4
  Podpora vnitřní motivace dítěte, jeho přirozenosti a silných stránek
 • 5
  Specializace na angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu, pohyb v přírodě
 • 6
  Lektoři s kreativním, partnerským a individuálním přístupem ke každému dítěti
 • 7
  Rodilí mluvčí: čeština a angličtina, přirozené dvojjazyčné prostředí
 • 8
  Rodinná atmosféra a úzká spolupráce s rodiči, konzultace pro děti i rodiče
 • 9
  Láskyplné a inspirativní prostředí uvnitř i venku
 • 10
  Zázemí ve Strašnicích, lesní program v Říčanech a další výpravy po přírodě
 • 11
  Pobyty a dílny pro rodiče a děti v přírodě i ve městě
 • 12
  Zdravé stravování, které chutná

BONUS PRO RODIČE!
SDÍLENÁ KANCELÁŘ PŘÍMO V YOU&ME

Potřebujete v klidu pracovat a nechcete ztrácet čas v zácpách?
Můžete využívat naši sdílenou kancelář, kde najdete pracovní místo, wifi, kávu i čaj:-)

RODINNÁ ŠKOLKA, KDE DĚTI ROSTOU S RADOSTÍ 

Přijďte se podívat na vlastní oči.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KAŽDÉ ÚTERÝ 16.15-17.45*

v Klubu Montessori

* Pokud plánujete přijít, dejte nám prosím dopředu vědět, abychom se na vás mohli těšit.

MÁTE  OTÁZKY?
POTKEJME SE SPOLU...

...a můžeme si popovídat o všem, co vás zajímá o nás, aktivitách a přístupu k dětem v You&Me. Setkání může proběhnout osobně u nás, přes skype či telefon. Těším se na vás!

Zuzana Lumeen
zakladatelka You&Me

CENÍK ŠKOLKOVNÉHO

2 dny - 9400 Kč/měsíc
3 dny - 12800 Kč/měsíc
4 dny - 16800 Kč/měsíc
5 dní - 17800 Kč/měsíc

• Cena zahrnuje angličtinu a veškeré tvořivé, pohybové a vzdělávací dílny uvedené výše.

Zároveň nabízíme i další HUDEBNÍKREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI

• Cena nezahrnuje stravování.

Rádi se potkáme s rodinami, které touží jít podobným směrem a chtějí zapojit tvoření společenství do svého každodenního života. Spolupráce s rodiči je nejen pro nás,
ale především pro děti velmi důležitá.